„Wiatr, wypadek, ogień woda - strażak zawsze ręke poda”